2B Connect - Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

interreg euflag web
 
De cluster B³ (waaronder Campine) is één van de 23 partners in het project 2B Connect
die de komende drie jaar in de grensstreek België-Nederland werken aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.
 
Bij Campine zullen we het habitatgebied rond Campine verder valoriseren door aanleg van kikkerpoelen
en het bouwen van een vleermuizenverblijf (in samenwerking met Vito Hoogstraten).
Verder worden er buffers voorzien om de scheiding naar het natuurgebied te verbeteren
en komt er een corridor voor het grotere wild tussen de noord- en zuidkant van het bedrijf.
 
Steeds meer bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren.
De groene infrastructuur die zo ontstaat speelt een belangrijke rol als grensoverschrijdende natuurverbinding.
Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast
en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.
 
Vaak ontbreekt bij bedrijven echter de nodige kennis en ondersteuning om meer natuurgericht te werken.
Van januari 2016 tot december 2018 helpt 2B Connect minstens 70 bedrijven hun terrein groener in te richten.
Via een opleiding reikt 2B Connect instrumenten aan, zoals een biodiversiteitsscan, die bedrijven helpen biodiversiteit
in te passen in de bedrijfsvoering.
Het project ontwikkelt ook een rekenapplicatie die bedrijven toont waarom investeren in groene infrastructuur loont.
In Vlaanderen en Nederland lopen al verschillende projecten om bedrijventerreinen biodiverser in te richten.
Dit Europese project vormt daarop een zeer belangrijke aanvulling.
2B Connect ontvangt via Interreg Vlaanderen-Nederland 3.012.583 euro om de komende drie jaar bedrijven en biodiversiteit
dichter bij elkaar te brengen.
Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland.