Campine is, als loodrecyclage bedrijf en producent van katalyst- en vlamvertragende additieven voor plastics industrie, een bedrijf dat via de productieprocessen en producten haar engagement op vlak van milieu, veiligheid, gezondheid en kwaliteit extra onderstreept.

Algemene voorwaarden betreffende het verrichten van werken en/of diensten met of zonder levering van kapitaalgoederen en/of producten noodzakelijk voor het uitvoeren van werken.